Neden TredA

Neden TredA

Öz markalı ürünlerin pazarlanması, özel markalı ürün imalatı ve patent üretimi faaliyetlerinde uzmanlaşan ve sektöründe birçok konuda fark yaratan TredA, tüm faaliyetlerini disiplinli ve inovatif olarak organize eder. Uluslararası gereklilikleri yerine getirirken depilasyon pazarındaki uzmanlığı ile fark yaratır. Treda’yı farklı kılan ise esnek ve hızlı olmasının yanı sıra yaptığın iş süreçlerinde uzman oluşudur.

Ürün Geliştirme
Pazarlama "Know-How" Desteği
Kalite Güvencesi
Çevre Politikası
Tedarik Zinciri Yönetimi
AR-GE ve İnovasyon
Ürün Güvenliği ve Mevzuatlara Uygunluk
Üretim Profili
Kalite Yönetimi

Ürün Geliştirme

 • Ambalaj tasarım AR-GE’si
 • Proje bazlı özel formül ve ambalaj geliştirme
 • Müşteriye özel proje yönetimi
 • Yerel ve global trendlerin izlenmesi
 • Ürün ve ambalaj geliştirme konularında danışmanlık
 • Satışa hazır projeler arşivi
 • Yerel pazara özel ürünlerin geliştirilmesi

Pazarlama "Know-How" Desteği

 • Kategorideki yerel ve global trendlerin sürekli takibi
 • Müşteri yapısına ve ihtiyacına uygun kişiselleştirilmiş servis ve hizmet.
 • Ürün gamının geliştirilmesi ve tasarlanması için kapsamlı danışmanlık
 • Mevcut ürünlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için danışmanlık ve rehberlik.

Kalite Güvencesi

TredA uluslararası akreditasyona sahip kurumlarca verilen kalite belgelerine sahiptir.

TredA’nın üretici kuruluşu olan ARV, hammadde temininden satış noktasına kadar tüm süreçleri ve iş akışlarını uluslararası akreditasyona sahip kalite belgelendirme kuruluşlarının gözetim, denetim ve belgelendirmesi ile Avrupa Birliği ve Japonya norm ve standartlarına uygun şekilde gerçekleştirir.

Kalite partneri olan Fransa merkezli SGS firmasının tetkik ederek belgelendirdiği ISO 9001:2008, ISO 22716 GMP belgelerinin yanı sıra yine uluslararası akredite CE, FSC ve HACCP belgelerine sahip üretici kuruluşu aynı zamanda kendi bünyesinde Kalite Kontrol ve Mikrobiyoloji Laboratuvarları ile Kalite Kontrol Birimi’ne de sahiptir. İlgili uluslararası standartlara sahip binası, makine-teçhizat parkuru ve kalite yönetim sistemleri ile ARV, 2010 yılından beri hem uluslararası kalite sertifikasyon kuruluşlarınca, hem ilgili bakanlıklara bağlı resmi kurumlarca ve hem de müşterilerce ve ayrıca ürünlerini geliştirdiği ve ürettiği global pazar lideri firmalarca periyodik olarak denetlenmekle birlikte sözü edilen tüm kuruluşların sektördeki en yüksek denetim puanlarına sahiptir.

Kalite Belgeleri:

 • ISO 22716 (GMPC): Kozmetik İmalat İyi Uygulamalar
 • Sağlık Bakanlığı GMP (İyi Üretim uygulamaları) Sertifikası
 • ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi
 • HACCP Non-Food, Hazard Analysis and Critical Control Point (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) Belgesi

ile ürün güvenliğini etkileyen tehlikelerin önceden belirlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlayan standartlara uyulur.

Çevre Politikası

 • Çevre yönetim sistemi"ni ve "kaynak kullanımı"nı gözden geçirmek ve "toplam kalite yaklaşımı" ile sürekli iyileştirilmelerini sağlamak,
 • Satın aldığı reçinenin %100'ünü "Orman Yönetimi Sertifikalı” tedarikçilerden temin ederek doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmak,
 • Çevre kirliliğine neden olabilecek etkilerini en aza indirecek şekilde faaliyetlerini yürütmek,
 • Üretim sırasında oluşan atıkları azaltmak, mümkünse geri dönüşümde kullanmak, yasal mevzuata uygun olarak atıkların çevreyi kirletmeden bertaraf edilmesini sağlamak,
 • Yürürlükteki yasal şartlara ve düzenlemelere uygun olarak faaliyetlerini yürütmek,
 • Çalışanlarının çevre koruma bilincini ve duyarlılığını geliştirmektir.
 • FSC FOREST Stewardship Council (Orman Yönetim Konseyi) Belgesi ile orman ürünleriyle ilgili standartlara uyulur.

Tedarik Zinciri Yönetimi

Kaliteli üretim için gereken nitelikte hammadde, ekipman ve hizmetin doğru-güvenilir kaynaklardan tedarik edilmesi, TredA kalite yaklaşımının önemli bir halkasını oluşturur. TredA, bütün tedarikçilerini periyodik olarak denetler; üretime katılan tüm hammadde, yarı mamul ve ambalaj malzemelerini sertifikalandırılmış ve ilgili kalite belgelerine sahip ürünlerden ve tedarikçilerden seçer.

 • Stok yönetimi, güvenilir ve esnek talep planlaması.
 • Dünya çapında mevcut platformlar ve müşteri ihtiyaçlarına uygun operasyonların geliştirilmesine yönelik lojistik hizmetleri.
 • Büyük uluslararası perakende zincirleri ile sıkı akış sistemleri (flow-through) kapsamında teslimatlar.

AR-GE ve İnovasyon

Patent üretimi:
TredA, AR-GE çalışmalarını inovasyon esaslı yapar ve bu çalışmaları uluslararası düzeyde aldığı patentler ile belgeler. Kendi alanında inovasyon konusunda global pazarın önemli bir oyuncusu konumundadır.

TredA sadece bir OEM veya "kontratlı üretim" sağlayan bir şirket değildir. En büyük tutkusu, yenilikçi ve devrimci karakteriyle devamlı olarak statükoya meydan okumasıdır. Bünyesinde AR-GE, ürün geliştirme ve pazarlama ekipleri vardır. Periyodik olarak hem sahadan hem de son tüketiciden kategori ve ürünler ile ilgili görüşleri alır. Bu görüşler üzerinden son tüketicinin beklentilerine cevap verir. Tüketicilerin hayatını kolaylaştırmak için ürünler ve üretim metotları geliştirir. “Lideri takip et.” mottosunun aksine, “Kuralları değiştiremiyorsan, yeniden yaz.” diyerek meydan okur. Tüketiciler için tatmin edici çözümler sunan TredA, sektöründe en çok patent ve faydalı model başvurusuna sahip kuruluştur. İnovatif ürünlerle girdiği her pazarı büyütür.

İnsan hayatına kendi alanında katma değer katan ürünler üretmeye odaklanan TredA için yenilikçilik/inovasyon bir pazara giriş stratejisi değil; bir yaşam biçimidir.

 • Stok yönetimi, güvenilir ve esnek talep planlaması.
 • Dahili mikrobiyoloji ve kalite kontrol laboratuvarları
 • Dahili AR-GE takımı
 • Harici özel laboratuvarlar ile işbirliği
 • Formül arşivi
 • Kuralları değiştiren yenilikler
 • Ambalajda inovasyon
 • Yerel pazarlara uygunluk
 • Stabilite analizleri
 • Karşılaştırma analizi

Ürün Güvenliği ve Mevzuatlara Uygunluk

Treda ürünleri ilgili Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Yönetmeliklerinin yasal gerekliliklerine tam bir uygunluk sunmaktadır.

 • Akredite laboratuvarlarca gerçekleştirilmiş harici uygunluk testleri
 • Dermatolojik ve klinik etkinlik testleri
 • Dahili ürün güvenliği değerlendirme ekibi mevcuttur.

Üretim Profili

Üretim
Ağda reaktör üretimi, katı ve akışkan ağdalar, solüsyonlar, kremler, yağlar, jeller, enjeksiyon kalıplar, elektrikli ısıtma cihazları, mendiller.

Dolum
Kavanoz, teneke ve plastik ambalaj dolumu, ağda bantları, tüpler, şişeler, şaseler.

Ambalajlama
Kutulama, display stantlar, self servis stantlar, kolileme, paletleme.

Kalite Politikası

 • TredA’nın Kalite Politikası tedarikçiler ve müşterilerle uyum içinde çalışmak, yönetim sistemini sürekli geliştirmek ve en yeni teknolojileri kullanarak, çalışanlarının sürekli eğitimlerle gelişimini desteklemek; ürün kalitesine, çevreye, iş sağlığına, uygun alt yapıyı oluşturmak ve devamlılığını sağlamak, ulusal ve uluslararası standartlar ile mevzuata uygunluğu için gerekli şartları oluşturmaktır.
 • Ürettiği ve sattığı ürünlerin etkili ve sorunsuz biçimde kullanılmasını sağlamak için güvenilir ve sürekli hizmet vermek temel ilkedir. Bu ilke çerçevesinde yürüttüğü tüm faaliyetlerin de ürün güvenliği ve kalitesini sağlamak için entegre yönetim sistemini uygulamakta yeterliliğini ve etkinliğini garanti etmektedir.
 • Yukarıda belirtilen politikalar ISO 22716:2007(GMP), IFS HPC ve BRC CP Standartlarının gereklerine uygun olarak ve gerekli kaynakları sağlayarak kalite sisteminin etkinliğini sürekli iyileştireceğini taahhüt eder.